10G201415 - Kredietaanvraag voor de aanleg rotonde kruising Mozartlaan - J. Haydnlaan

In 2005 is in het kader van “Duurzaam Veilig” de kruising Mozartlaan / J. Haydnlaan gereconstrueerd. De kruising was een “verkeersongevallen concentratiepunt (Avoc-punt)”. De reconstructie heeft niet tot het gewenste resultaat geleid aangezien er regelmatig ongevallen gebeuren. De kruising is hiermee nog altijd een Avoc-punt. De buurt vraagt om maatregelen, die tevens kunnen dienen als snelheidsremmer voor het verkeer over de Mozartlaan. De oplossing is het aanleggen van een rotonde.
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de riolering onder de kruising slecht is en dient te worden vervangen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?