10G201694 - Financiering en kredietaanvraag plankosten 1e fase Hart van Zuid

De gemeente Hengelo werkt samen met Van Wijnen om tot ontwikkeling van het plan Hart van Zuid te komen. Hiertoe is door de partijen Projectbureau Hart van Zuid ingesteld. Van Wijnen heeft van januari 2002 t/m december 2010 circa € 7,0 mln. van de door Projectbureau Hart van Zuid gemaakte (plan)kosten voor de 1e fase Hart van Zuid, gefinancierd.

Het door Van Wijnen gefinancierde deel van de (plan)kosten voor de 1e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid is op basis van dit voorstel ongeveer gelijk aan het aandeel dat Van Wijnen draagt in het tekort van de grondexploitaties voor de 1e fase en de verspreide gronden met in acht name van risico’s. Op basis hiervan zal in 2011 de financiering van € 2,5 mln. (plan)kosten door de gemeente van Van Wijnen worden overgenomen. Hiernaast zal jaarlijks naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties voor de 1e fase en de verspreide gronden binnen Hart van Zuid, met in acht name van risico’s,  worden vastgesteld hoe hoog het aandeel van Van Wijnen in de financiering dient te zijn. 
Hier staat tegenover dat:
1. de gemeente gerechtigd is, wanneer partijen afscheid nemen, het door Van Wijnen te betalen aandeel in het tekort van de grondexploitaties (inclusief eventueel resterende risico’s) te verrekenen met het door Van Wijnen gefinancierd kapitaal voor de 1e fase en de verspreide gronden van het project Hart van Zuid;
2. nadere afspraken gemaakt zijn over de verrekening van (externe) kosten van gezamenlijk ontwikkelde plannen en de beschikkingsmacht over deze plannen in het geval van beeïndiging van de samenwerking;
3. de bestaande afspraken over het gronduitgifteproces in Hart van Zuid zijn geactualiseerd;
4. Van Wijnen diverse toezeggingen en inspanningen doet en zal doen om tot versnelde grondafname en planontwikkeling in Hart van Zuid te komen.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?