10G201756 - Financiering Streeklab Hengelo

Aan de raad wordt voorgesteld uit te spreken dat de gemeenteraad de inspanningen van het college om het streeklab zich te laten vestigen op het gezondheidspark in Hengelo ondersteunt.
Formeel is het een zaak van het college alleen om te beslissen over een dergelijke geldlening. Het college heeft echter gemeend de mening van de raad te vragen vanwege het maatschappelijke belang van bevordering van werkgelegenheid, met name in de zorgsector in Hengelo en het welslagen van de vestiging van het gezondheidspark in Hengelo.
 
In dat verband vraagt het college de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het door het college voorgenomen besluit om in te stemmen met het verstrekken, of anders, het garanderen van een annuïtaire geldlening van maximaal 25 miljoen euro met een maximale looptijd van 30 jaar. Waarschijnlijk zal het gaan om een door de gemeente te verstrekken geldlening, maar beide opties staan nog open. Daarbij zullen de gebruikelijke voorwaarden worden gesteld. Daarnaast is sprake van een risicoopslag, dan wel risicovergoeding van 25 punten (0,25%) per jaar. Dankzij gevestigde zakelijke rechten en de risico-opslag voldoet het voorstel aan Europese regelgeving met betrekking tot  staatssteun.
Na instemming door de raad zal het college een definitief besluit nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?