10G201863 - Realisatie grondwallen A1

De gemeente Hengelo heeft al jaren de wens om de bestaande grondwallen langs de A1 op te hogen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van overtollige grond welke vrijkomt bij de projecten die de gemeente in de stad uitvoert. Ook is het mogelijk om grond vanuit de omliggende gemeenten te accepteren. De marktpartijen Plegt-Vos en NTP hebben de Grondbank Hengelo opgericht en werken sinds 2008 samen met de gemeente om grondstromen te reguleren.
De Grondbank Hengelo heeft, uit eigen beweging, aangegeven om voor eigen rekening en risico de plannen van grondwallen langs de A1 uit te werken tot een te realiseren project.

Op basis van een haalbaarheidstudie en de verkregen aanlegvergunning van Rijkswaterstaat blijkt het ophogen van de grondwallen nu mogelijk. De kosten voor herplant van de gekapte bomen maken geen onderdeel uit van de gedane aanbieding door de Grondbank Hengelo. De provincie Overijssel heeft middelen beschikbaar gesteld (€ 250.000,-) voor deze herplant en tijdelijk beheer van de bomen.

In de komende 5 jaar zullen de grondwallen tussen de Europalaan en Afrit 31 wordt opgehoogd tot maximaal 5 meter hoog. Totaal kan hierdoor ruim 170.000 m3 grond duurzaam worden hergebruikt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?