10G201944 - Bijstorting en aanpassing startersregeling

Het voorstel is om vanwege de beperkte financieringsmogelijkheden en beperkte keuzevrijheid van starters de starterslening in 2011 voort te zetten. De gemeente stort hiervoor € 400.000,- in het startersfonds van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en voorgesteld wordt om dit te dekken uit ISV 3. Vanwege het succes van de regeling in 2010 was het fonds zo goed als uitgeput. De gemeente verwacht een aanhoudende vraag naar de startersleningen nu bekend is geworden dat met ingang van 1 januari 2011 starters een veel lager hypotheekbedrag kunnen lenen als gevolg van de aanscherping van de financieringsvoorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie. De gemeente stort het bedrag in een revolverend fonds waardoor op termijn rente- en aflossingsbedragen van de lening terugvloeien in het fonds en de gemeente deze middelen opnieuw vrij kan inzetten.
Voorgesteld wordt om de beleidsmatige toewijzing van de starterslening aan te passen aan de gewijzigde
woningmarktsituatie. De volgende wijzigingen in de Verordening Vrom Startersregeling van mei 2007
worden voorgesteld:
- De starterslening wordt gericht ingezet voor de bestaande bouw als smeerolie om de markt in beweging te krijgen en de nieuwbouwproductie van middeldure en dure koopwoningen indirect te stimuleren. De regeling betreft zowel de eengezinswoningen als de appartementen. Ook bestaande woningen van Welbions vallen hieronder. Nieuwbouw valt daarmee niet langer onder de startersregeling.
- De maximale verwervingssom voor het in eigendom verkrijgen van de woning wordt gesteld op €208.000,- . Er is voor dit maximale bedrag een voldoende divers en aantrekkelijk woningaanbod op Funda te vinden voor koopstarters. Het gaat daarbij om de groep koopstarters met een maximaal jaarinkomen van ca. €40.000,- die ondersteunt kan worden. Dit sluit aan op de doelgroep die vanwege de huurtoeslaggrens en de nieuwe toewijzingnorm van de corporatie zich steeds meer zal manifesteren in het koopsegment.
- De regeling wordt nu ook opengesteld voor starters van buiten Hengelo.
De aangepaste verordening treedt per 1 februari 2011 in werking.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?