10G201952 - Subsidieprogramma Cultuurhistorisch Erfgoed 2011

Het Subsidieprogramma Cultuurhistorisch Erfgoed 2011 betreft een continuering van het programma uit 2010. Hierin was een incidentele bijdrage beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Gevelverbetering Binnenstad.’ Deze € 150.000,-- is geheel beschikt en voor het huidige subsidiejaar resteert geen budget.
In het ‘bestedingsplan actualisatie 2010 voor rijksmiddelen ISV-3, 2010 tot en met 2014’ is de subsidieregeling ‘Gevelverbetering Binnenstad’ benoemd. Het voorliggende voorstel betreft daarvan de uitwerking.
De gemeente Hengelo wil een kwaliteitsslag maken als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit van de Hengelose binnenstad. Om eigenaren en huurders van winkelpanden te stimuleren om de voorgevels op de begane grond meer in overeenstemming te brengen met de vaak nog oorspronkelijke bovenzijde, is de genoemde regeling in 2010 opgenomen in het subsidieprogramma.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?