10G201958 - Strategisch aandeelhouderschap Twence

De commissie wordt gevraagd het stuk te bespreken en daarmee de regioraadsleden input te geven voor het Hengelose standpunt in de regioraadsvergadering van 16 februari a.s. over de overdracht van aandelen door Regio Twente.
Tegelijkertijd wordt de commissie gevraagd haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. het te nemen definitieve collegebesluit in het vervolg van dit traject, nl. het verwerven van het Hengelose pakket aandelen in Twence, als uitvloeisel van het door de regioraad te nemen besluit op 16 februari.     

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?