10G202052 - Intrekken verordening BI-zone Westermaat - Zuid 2011

Gerelateerde links

Middels collegestuk ‘381 500’ heeft het college de Verordening BI-Zone Westermaat-Zuid 2011 ter vaststelling voorgelegd aan uw Raad. De Raad heeft op 9 november 2010 deze verordening vastgesteld (stuknr. 381501). Hierop volgend is door het college een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder de bijdrageplichtigen.
Uit dit draagvlakonderzoek bleek dat er onvoldoende steun bestaat onder de bijdrageplichtigen. De uitslag van het draagvlakonderzoek is door de notaris vastgesteld en luidt;
• Aantal stemmen: 150 van de 317, dit is 47,3 %; daarmee is de opkomst lager dan 50% en dus onvoldoende;
• Voorstemmers: 88 van de 150, dit is 58,7 %; daarmee is het percentage voorstemmers lager dan 66,67% en dus onvoldoende;
Aangezien bovenstaande eisen cumulatieve zijn, is er sprake van onvoldoende steun in de zin van artikel 5, eerste lid van de Experimentenwet BI-Zones.

Het college heeft besloten de verordening niet in werking te laten treden en verzoekt uw Raad om de vastgestelde Verordening BI-Zone Westermaat-Zuid 2011 in te trekken.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?