11G200028 - Verkoop van percelen grond aan de gemeente Borne in verband met Bornse Maten

In het grondexploitatiecomplex “Verspreide gronden buiten de bebouwde kom” zijn aan deze percelen, gelegen binnen de gemeente Borne, een boekwaarde toegekend van € 491.400,-. De percelen worden verkocht voor een totaalbedrag van € 567.341,-.
Na positieve besluitvorming worden de percelen juridisch geleverd aan de gemeente Borne.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?