11G200052 - Budgetoverheveling 2010-2011

Jaarlijks wordt bij het samenstellen van de jaarrekening bezien in hoeverre budgetten, behorend bij activiteiten die niet in het kalenderjaar konden worden uitgevoerd, moeten worden overgeheveld naar een volgend jaar. Op grond van de toetsing aan de criteria voor budgetoverheveling wordt voorgesteld een bedrag van € 51.400 over te hevelen van 2010 naar 2011. Het gaat hierbij om een incidenteel geraamde post.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?