11G200057 - Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst & benoeming leden monumentencommissie

Gerelateerde links

Benoeming en herbenoeming leden monumentencommissie:
In de verordening op de Monumentencommissie 2004 staat, in artikel 2, dat leden van de commissie benoemd kunnen worden voor een periode van 4 jaar en daarna maximaal twee maal herbenoemd kunnen worden.
Vorig jaar hebben de heren E.J. Krouwel en H. Martinus afscheid moeten nemen van de monumentencommissie. Hun maximale zittingstermijn van 12 jaar is verstreken. Daarnaast heeft de heer P. Busscher begin vorig jaar besloten de commissie vroegtijdig te verlaten. Om deze redenen is er een sollicitatie procedure gevoerd waaruit drie nieuwe leden zijn geselecteerd. Daarnaast is vorig jaar weer een periode van 4 jaar verstreken van de heer R. Brok. Hij wordt met terugwerkende kracht per 1 juli 2010 benoemd voor zijn laatste termijn van vier jaar.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?