11G200133 - Vaststelling ruimtelijke randvoorwaarden kavel Hogeveldsweg

Volgens de kaart behorende bij de welstandsnota moeten er voor de te ontwikkelen woonwijk Dalmeden beeldkwaliteitplannen worden opgesteld, waaraan de nieuwbouwplannen getoetst moeten worden. Indien er geen beeldkwaliteitplan is vastgesteld moeten de bouwplannen volgens de welstandsnota worden getoetst aan de welstandcriteria voor het deelgebied “Buitengebied”. Voor de kavel aan de Hogeveldsweg die in het bestemmingsplan Dalmeden valt maar niet tot onze uit te geven kavel behoort wordt geen beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor worden aanvullende ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld, die voor de betreffende kavel gaan gelden als aanvulling op de welstandcriteria voor het deelgebied “Buitengebied”. Deze ruimtelijke randvoorwaarden kavel Hogeveldsweg gaan na vaststelling door de raad deel uitmaken van de welstandsnota.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?