11G200245 - Leerplichtverslag en RMC-rapportage 2009-2010

De Raad wordt voorgesteld het leerplichtverslag over het schooljaar 2009/2010 vast te stellen. In dit verslag is sprake van een daling van het aantal keren dat proces-verbaal is opgemaakt; wellicht dat dit een relatie heeft met de daling van het aantal meldingen van luxe verzuim.
Het aantal melidngen van relatief verzuim is ongeveer gelijk aan het voorgaande schooljaar. Toegevoegd is de verzuimkaart; dit is de beschrijving van de wijze waarop de scholen en het Bureau Leerlingzaken samen werken bij meldingen van
verzuim. Toegevoegd is een protocol voor de meldingen van ziekteverzuim. 
In de RMC Effectrapportage zien we een daling van het aantal  gemelde voortijdig schoolverlaters bij het RMC Hengelo. 40 minder dan in het voorgaande schooljaar. De ambitie om in 4 jaar (2010-2014) te dalen van 6% uitval in het mbo naar 3% lijkt met de gegevens van dit schooljaar haalbaar.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?