11G200270 - Berflo Es kansen scheppen; voortgang / uitwerking 2011

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. Uit de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es voor de uitvoering van het deelproject Tijdregistratiesysteem van de Sportieve wijk gedurende de planperiode een bedrag beschikbaar te stellen van € 16.000,- .

2. Kennis te nemen van bijgevoegde voortgangsrapportage preventieprogramma Berflo Es: kansen scheppen, stappen maken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?