11G200340 - Algemene Subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening (Asv) gemeente Hengelo 2006 is gewijzigd. Dit doen we mede in het kader van het raadsbesluit over het traject Good Governance (17 december 2008, kenmerk 257116) en dan in het bijzonder het deeltraject ‘optimalisering van de subsidiesystematiek’. De nieuwe Asv is veréénvoudigd (deregulering), de administratieve lasten voor zowel de subsidieontvanger al de subsidieverstrekker is verminderd, toetsingskader is verduidelijkt en de verantwoordelijkheden van zowel de subsidieontvanger als de subsidieverstrekker is verscherpt en er wordt meer eigen verantwoordelijk van de subsidieontvanger verwacht.

In dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de nieuwe Algemene subsidieverordening, welke bij publicatiedatum in zal gaan (verwachting begin mei 2011).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?