11G200341 - Kredietaanvraag West Tangent

Gevraagd wordt voor de aanleg van een berg- en transportriool tussen de Oelerweg en de Wegtersweg een krediet te verlenen van € 11.477.000. De Oelerweg tot de Geerdinksweg, de Geerdinksweg en de Weideweg tot aan de Wegtersweg worden daarbij geheel opnieuw ingericht. De nieuwe indeling komt in hoofdlijn overeen met andere delen van de wijkring die zijn vernieuwd, zoals de Troelstrastraat en de Sloetsweg. De wegen zullen volledig worden vernieuwd. Kabels en leidingen, fundering, asfalt, lichtmasten, bomen, verkeerslichten en groen. Een goede aanpak, duurzaamheid en beperken van hinder, CO2-uitstoot en overlast spelen bij de aanbesteding een belangrijke rol, naast een lage prijs. Het definitief ontwerp van de herinrichting zal worden voorgelegd aan de raadscommissie fysiek, samen met de verantwoording van de gevoerde participtatie/communicatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?