11G200364 - Voorbereidingsbesluit Zuidelijke spoorzone

Voor het gebied Zuidelijke Spoorzone is momenteel geen bestemmingsplan van kracht. Het betreft zogenaamd “wit gebied”. Het nieuwe bestemmingsplan Hengelo Zuid Oost is nog in voorbereiding, waardoor het wenselijk is dat de raad een voorbereidingsbesluit neemt, om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan en medewerking te kunnen verlenen aan gewenste ontwikkelingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?