11G200381 - Actualisering masterplan Twentekanaal

In 2004 heeft de raad van de gemeente Hengelo het Masterplan Verbetering Bedrijventerrein Twente¬kanaal vastgesteld. In het Masterplan 2004 gaf de gemeente haar visie op de ontwikkelingsrichting en prioritering van projecten op dit bedrijvenpark. In de afgelopen vijf jaar hebben verschillende ontwikkelingen op het bedrijvenpark Twentekanaal plaatsgevonden.

In 2010 is dit Masterplan geactualiseerd en vastgelegd in de rapportage “Verbetering bedrijvenpark Twentekanaal actualisering Masterplan/ Uitvoeringsprogramma”. De inhoud hiervan is richtinggevend voor de periode 2011 - 2015 op dit bedrijvenpark Twentekanaal. De actualisering van het Masterplan is in afstemming met de Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?