11G200395 - Financiële gevolgen van ruiling van gronden in het Gezondheidspark tegen een perceel bouwgrond aan de Theresiastraat

In verband met de realisering van het bestemmingsplan Gezondheidspark is het noodzakelijk om over de gronden van de familie Heemskerk te beschikken.
In de onderhandelingen is een ruiling van gronden overeengekomen waarbij de fam. Heemskerk een niet-bouwrijpe kavel koopt van de gemeente. Deze kavel ligt aan de Theresiastraat en is een v.m. wijkpost.
De kavel maakt financieel en beheersmatig onderdeel uit van het accommodatiebeleid. De jaarlijkse exploitatie van deze kavel is negatief omdat er geen opbrengsten zijn maar wel kosten in de vorm van kapitaalslasten en heffing van gemeentelijke belastingen.
Er is geen dringende reden om deze v.m. wijkpost te behouden. Verkoop past in het kader van het accommodatiebeleid om geen panden of percelen in eigendom te houden wanneer dit niet om dringende redenen van financieel of ruimtelijke oogpunt noodzakelijk is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?