11G200529 - Kadernota Herontwerp: Vernieuwen & Bezuinigen

In de Kadernota Herontwerp: Vernieuwen & Bezuinigen die nu aan u voorligt treft u de opbrengst van het gezamenlijk proces van de raad en het college aan om zoekrichtingen te formuleren, zoals in de Procesnotitie Kerntaken & Herontwerp is aangegeven. De zoekrichtingen die in deze Kadernota worden benoemd zullen uiteindelijk leiden tot bezuinigingsvoorstellen, die u ter besluitvorming in het najaar van 2011 zult ontvangen. Het verder uitwerken en verdiepen van de zoekrichtingen zal in samenspraak met onze partners uit de stad plaatsvinden. Met de voorstellen moet een structurele bezuiniging gerealiseerd worden om zowel de begroting van 2012 als het meerjarenperspectief sluitend te maken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?