11G200544 - Invoering Diftar per 01-01-2012

Uit duurzaamheids- en milieuoverwegingen wil de gemeente de burgers stimuleren herbruikbaar afval zoveel mogelijk gescheiden in te leveren en de totale hoeveelheid te verminderen. Diftar op basis van volume/frequentie bevordert het bereiken van dit doel. Vanaf 2012 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en een variabel bedrag zodat er naast een vast jaarlijks bedrag ook per keer dat er afval via grijze, groene of ondergrondse container wordt aangeboden betaald dient te worden. Omdat het financieel gunstig is volle containers aan de straat te zetten zullen veel inwoners wellicht met name hun huidige grote grijze container willen omruilen voor een kleine (die per keer ledigen goedkoper is dan een grote); daarom kan er onder bepaalde voorwaarden gratis omgeruild worden. Verder wordt het gratis stortquotum verhoogd van 150 tot 250 kg en zal er elk voorjaar tijdens het snoeiseizoen een takkenronde gehouden worden waarbij grof tuinafval zonder voorrijkosten wordt opgehaald.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?