11G200588 - Vaststellen komgrenzen Westermaat Noordoost

Op een gedeelte van het bedrijventerrein Westermaat Noordoost is nog geen komgrens vastgesteld. De Europalaan blijft op het bedrijventerrein Westermaat Noordoost buiten de kom liggen en op dit gedeelte van de Europalaan is een maximale toegestane snelheid ingesteld van 60 km/uur. De Jan Tinbergenstraat en de John Maynard Keynesstraat liggen momenteel ook buiten de bebouwde kom en hier geldt juridisch gezien een maximale toegestane snelheid van 80 km/uur. Dit past niet bij de inrichting en de omgeving van deze wegen. Deze zouden binnen de bebouwde kom moeten liggen. Voorgesteld wordt de komgrens op de Jan Tinbergenstraat en de John Maynard Keynesstraat vast te stellen direct ten zuiden van de rotondes op de Europalaan, zoals is aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening.

Bovendien wordt op bedrijventerrein Westermaat Noordoost veel hinder ondervonden van geparkeerde vrachtwagens. Het komt met regelmaat voor dat opleggers enige tijd op het bedrijventerrein geparkeerd worden. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties en een verminderde beeldkwaliteit. Wanneer het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom wordt gesitueerd is handhaving op geparkeerde vrachtwagens op grond van APV artikel 5:8 mogelijk. Het verkeersbord dat een parkeerverbodzone (type E201zb) voor grote voertuigen aanduidt, inclusief APV verwijzing, wordt geplaatst onder de bebouwde komborden. Hiernaast moeten bebouwde komborden worden geplaatst op drie toeleidende verplichte (brom)fietspaden.

Voor het verplaatsen en vaststellen van de komgrens is een raadsbesluit op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 nodig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?