11G200685 - Aanvullend krediet spooronderdoorgang Grobbenweg

De Grobbentunnel is gebouwd opdat twee onbewaakte spoorwegovergangen konden worden opgeheven: de spoorwegovergang in de Grobbenweg en de spoorwegovergang in de Westermaatsweg.

In februari 2005 is door de Raad een krediet gevoteerd voor de voorbereiding en de bouw van de Grobbentunnel ter grootte van € 3.587.822,- exclusief BTW. Het krediet is opgebouwd uit engineeringkosten, realisatiekosten en bijkomende kosten voor werken die, buiten ProRail om, gerealiseerd moesten worden door de gemeente Hengelo.
De realisatie was mede mogelijk door een rijkssubsidie ter grootte van € 1.824.065,- omdat twee ongelijkvloerse kruisingen werden opgeheven en een bijdrage van € 100.000,- uit de BDU middelen van de Regio Twente.
De overeenkomst met ProRail is direct na het verkrijgen van het raadskrediet in februari 2005 ondertekend.

Op 26 juni 2006 is het werk ten behoeve van de realisatie van de tunnel door ProRail aanbesteed en in juli 2006 wordt de bouwvergunning verleend. In augustus 2006 wordt het werk voor € 2.078.000,- gegund aan Van Spijker Bouw uit Meppel. Spoedig daarna worden de eerste voorbereidende werkzaamheden verricht.

Tijdens en na de aanleg zijn er diverse tegenvallers geweest die uit eindelijk geleid hebben tot een overschrijding van € 612.900,- op het krediet.

In de Herziene beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen 2008 (raad 16 december 2008) wordt melding gemaakt van het fonds grote investeringen (FGI). Een fonds is in feite een voor investeringen vastgelegd kapitaal. Onderdeel van het FGI is de stelpost tegenvallers grote investeringen van € 750.000,-. Het betreft een reservering voor tegenvallers tot 2008. Op dat moment (in feite vanaf 2007) was duidelijk dat de bouw van de Grobbentunnel tot een overschrijding van het gevoteerde krediet zou leiden.
De eindafrekening is in april 2011 opgemaakt door ProRail, waardoor het voor de gemeente Hengelo nu mogelijk is om de eindbalans op te maken en het project af te sluiten. Voorstel is de overschrijding van € 612.900,- op het in februari 2005 door de raad vastgestelde krediet te dekken uit het FGI.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?