11G200728 - 6e Wijziging Beleidsbegroting 2011

Gerelateerde links

De 6e wijziging Beleidsbegroting 2011 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 26-4-2011 tot vaststelling van het gewijzigd Programmaplan 2011-2014. Op grond hiervan is voor de financiële begroting de functionele indeling volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepalend.
De laatst vastgestelde 5e wijziging van de Beleidsbegroting 2011 (raadsbesluit 26-4-2011) wordt via deze wijziging van de oude naar de nieuwe programma-indeling omgezet.
De in het nieuwe Programmaplan 2011-2014  opgenomen lasten en baten per programma wijken af van de totalen volgens de laatst vastgestelde 5e wijziging van de Beleidsbegroting 2011 omdat het gewijzigde Programmaplan nog uitging van de cijfers uit de primitieve begroting (incl. voorstel herontwerp) 
De mutaties verlopen overigens in totaliteit budgettair neutraal.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?