11G200738 - Kredietaanvraag project infra Weusthag

In mei 2005 heeft de gemeenteraad het Masterplan Weusthagpark en, als uitwerking daarvan, de Ontwikkelingsvisie Weusthagpark vastgesteld. De uitvoering van het plan heeft moeten wachten omdat er geen middelen beschikbaar waren. De raad heeft € 720.000,- gereserveerd voor de aanleg van wandel- en fietspaden uit eerder beschikbare ARI-gelden. Dit is onvoldoende om de gewenste infrastructuur volledig te realiseren. Daarom is bestuurlijk en ambtelijk grote inzet gepleegd om de benodigde extra middelen te verwerven. Als resultaat hiervan heeft de provincie in het kader van Investeren met Gemeenten € 1.605.000,-- beschikbaar gesteld voor duurzame aanpassingen in het Weusthag. Van dit bedrag is € 355.000,-- beschikbaar voor de verbetering van de toegankelijkheid van het Weusthag door middel van aan te leggen wandel- en fietspaden. En € 500.000,-- voor de natuurlijke inrichting van beken.

Daarnaast heeft het Programmateam Weusthagpark in maart 2010 het Actieplan Weusthagpark opgesteld. Het Actieplan is onderdeel van het raadsbesluit van 1 juni 2010 om een krediet beschikbaar te stellen voor deelname aan het project Sustainable Urban Fringes (SURF). Dit Actieplan voorziet in een nieuwe start voor het Weusthagpark. Het doel ervan is om haalbare initiatieven en wensen te (laten) realiseren zodat het gebied als landschappelijk/recreatief parkgebied wordt geoptimaliseerd.

Door de aanleg van wandel- fietspaden en de natuurlijke inrichting van beken worden de recreatieve en educatieve waarden van het Weusthag vergroot. Tevens verzorgt deze infrastructuur de ontsluiting van nieuw te vestigen voorzieningen op het gebied van natuur, landschap en recreatie. De realisatie van de infrastructuur is een voorwaarde voor de ontwikkeling van het Weusthag tot een volwaardig en toegankelijk park.

Met behulp van het voorbereidingskrediet wordt een voorlopig ontwerp (VO) voor de infrastructuur opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?