11G200995 - Tussenrapportage Herontwerp "Vernieuwen en bezuinigen"

In de Nota Tussenrapportage Herontwerp: Vernieuwen en Bezuinigen treft u de stand van zaken aan met betrekking tot de zoekrichtingen die u in uw raadsvergadering van 26 april jl. heeft benoemd. Voor een aantal zoekrichtingen betreft het een eindrapportage, waarbij u tot besluitvorming kunt overgaan. Echter, het merendeel is een tussenrapportage waarin verslag wordt gedaan van de stand van zaken m.b.t. de invulling en uitwerking van de zoekrichting.
Daarnaast bevat de Nota een geactualiseerd financieel perspectief, voor zover de voortdurende onzekerheden m.b.t. het Bestuursakkoord dit toe laten. Ook wordt er verslag gedaan van de voortgang op de bezuinigingen binnen de bedrijfsvoering.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?