11G201133 - Uittreding door AM uit Westermaatcampus

Omdat de voordelen van de betrokkenheid van AM ook voor de gemeente niet meer evident zijn, wordt voorgesteld mee te werken aan de beëindiging van de samenwerking waarbij AM een “uitstapvergoeding” betaalt ter dekking van het resultaat van de grondexploitatie en bijbehorende risico’s.
Voorgesteld wordt de aandelen van AM over te nemen en de CV/BV die voor Westermaat Campus opgericht is, op te heffen. Vervolgens zal Westermaat Campus als een gemeentelijk project met een 100% gemeentelijke grondexploitatie afgerond worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?