11G201164 - Duurzaam verlichten Twentebad

De huidige verlichtingsinstallatie in het Twentebad is aan het eind van zijn levensduur. Bij het maken van een nieuw verlichtingsplan is nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheid.
De gewenste duurzame variant is in aanschaf duurder maar qua exploitatie niet. Er is tevens een aanzienlijke reductie van stroomverbruik en CO2 mogelijk.

De Raad wordt voorgesteld de meerkosten voor de duurzame variant in de vorm van een krediet ter beschikking te stellen en de dekking hiervoor uit het energiebudget van het Twentebad te aanvaarden.

De urgente situatie die is ontstaan door de technische staat van de oude installatie, maakt dat inmiddels begonnen is met vervanging van de meest kwetsbare delen.
Dit is in de commissie sociaal van 26 oktober 2011 reeds gecommuniceerd.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?