11G201206 - Aanvullend krediet milieupark

In oktober 2009 is krediet verleend voor een nieuw afvalbrengpunt. Een nieuw afvalbrengpunt was noodzakelijk omdat het bestaande niet meer aan de wettelijke milieu-eisen voldeed. In 2010 is het ontwerp aangepast, omdat het wegens vergunningstechnische redenen (flora en faunawetgeving) niet uitgevoerd kon worden.
Op het nieuwe milieupark kan voortaan meer afval worden gescheiden in verschillende fracties (deelstromen), en kunnen de deelstromen tegen lagere transportkosten worden afgevoerd. Verder wordt illegaal afval geweerd door toepassing van elektronische toegangscontrole. Het ontwerp van het nieuwe Milieupark is gebaseerd op het Cradle-2-Cradle-principe. Door diverse tegenvallers in de uitvoering wordt het Milieupark euro 602.000 duurder dan geraamd, waarvan euro 100.000 ten laste wordt gebracht van het rioolfonds voor de afkoppeling van hemelwater. Hiervoor wordt aan de Raad een aanvullend krediet gevraagd. De grootste tegenvallers worden veroorzaakt door extra grondwerkzaamheden, het opruimen van bodemverontreiniging en oude resten riolering en fundering, aanpassing van de riolering, en een KGA-depot (Klein Gevaarlijk Afval) dat groter wordt om te voldoen aan wettelijke eisen.
Door de tegenvallers kan het Milieupark niet op 1 november totaal worden opgeleverd. Echter: het Milieupark is voor de winter volledig operationeel. In afwachting van het Raadsbesluit over een aanvullend krediet worden tijdelijk voorzieningen getroffen voor de nog te realiseren bouwkundige voorzieningen (entreegebouw/beheerdersunit en KGA-depot). In verband met de invoering van diftar op 1 januari 2012, moet het Milieupark uiterlijk in december 2011 operationeel zijn.

Behandeld in:


 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?