11G201252 - Jeugdprogramma gemeente Hengelo 2011- 2014

De beleidsperiode van de beleidsnota jeugdbeleid 2007-2010 ‘Jeugd in ontwikkeling: steunen en stimuleren’ is afgelopen. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 is samen met verschillende jeugd(zorg)- en onderwijspartners het nieuwe jeugdprogramma Hengelo ‘Zelf doen!, Positief opgroeien en opvoeden in Hengelo’ opgesteld. De nadruk ligt in dit programma steviger op ‘zelf doen’ omdat juist de zelfstandigheid en eigen kracht van jeugdigen en hun opvoeders centraal staat. 
Het jeugdprogramma heeft als ambitie dat de jeugd in Hengelo positief opgroeit. Het opvoeden van jeugdigen doen ouders op eigen kracht in een omgeving waar zij samen met professioneel opvoeders optrekken. Uitgangspunten hierbij zijn:
• Nadruk op de gewone, positieve ontwikkeling.
• Talentontwikkeling voor iedereen.
• Versterken van de eigen kracht.
• Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

In het Jeugdprogramma 2011-2014 bouwen we voort op de huidige werkwijze van twee pijlers, namelijk Pijler Brede School en Pijler Centrum voor Jeugd en Gezin. Per pijler wordt gewerkt vanuit vier programmalijnen. Dit samen vormt de kapstok voor het jeugdprogramma. Voor beide pijlers wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. In de uitvoeringsplannen worden de programmalijnen uitgewerkt met specifiek de activiteiten en resultaten voor het betreffende jaar.

Samen met de jeugd(zorg)- en onderwijspartners wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst staat onder andere beschreven dat alle partners zich inzetten en committeren aan de ambitie en doelstellingen uit het jeugdprogramma en dat ze de werkwijze onderschrijven. De overeenkomst wordt na besluitvorming in de raad door alle partners ondertekend.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?