11G201427 - Sfeerverlichting Centrum

Bij de totstandkoming van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in de binnenstad is vanaf de start door de ondernemers aangegeven dat de sfeerverlichting in het BIZ-gebied de hoogste prioriteit moest hebben. Het is voor de binnenstadsondernemers belangrijk dat in de wintermaanden de openbare ruimte een kwalitatief hoogwaarde sfeerverlichting heeft.
De Stichting Centrummanagement Hengelo is niet in de financiële positie de gehele investering ad. €116.000,- te voldoen. Het college heeft ingestemd, en stelt aan de gemeenteraad voor, een eenmalig bedrag van € 80.000,-- ter beschikking te stellen en deze te onttrekken uit ARI (als onderdeel van de in de Perspectiefnota 2009 genoemde investeringsambitie Binnenstadsdebat ad € 1 miljoen). Daarnaast heeft het college ingestemd met het verstrekken van een lening à € 36.000,-- door de Gemeente aan de Stichting Centrummanagement Hengelo tegen een rente à 5,5% over het openstaande saldo.
Indien uw Raad instemt met het bijgevoegde voorstel kan de Stichting de sfeerverlichting aanschaffen en gedurende het bestaan van de stichting in gebruik nemen.
Voor de lening à € 36.000,-- dient een aanvullende overeenkomst gesloten te worden met de Stichting Centrummanagement Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?