11G201458 - Beleidswijziging bewoning dienstwoningen

In Hengelo zijn op diverse locaties dienstwoningen aanwezig of bestemd. De bestemming van de locaties van dienstwoningen is  ‘Bedrijfsdoeleinden’. Bewoning van een dienstwoning is alleen toegestaan als wordt voldaan aan het zogenaamde "noodzakelijkheidscriterium" zoals geformuleerd in het bestemmingsplan. In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om aan dit criterium voor gebruik te voldoen. Daarnaast worden dienstwoningen regelmatig particulier bewoond, dus zonder enige binding met een bedrijf. In beide gevallen is het gebruik van de dienstwoningen in strijd met het bestemmingsplan. Handhavend optreden heeft om maatschappelijke en economische redenen niet de voorkeur omdat dit leidt tot gedwongen uithuisplaatsing en nagenoeg onverkoopbare dienstwoningen. Ook zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor sociale controle op bedrijventerreinen. Daarom is beleid opgesteld voor afwijkingen van het geldende bestemmingsplan, waarbij onder voorwaarden bewoning van dienstwoningen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan mogelijk is. Een van de belangrijkste punten in dit beleid is dat de belangen van omliggende bedrijven niet worden geschaad. Bedrijvigheid blijft voorop staan op bedrijventerreinen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?