11G201475 - Vaststelling bestemmingsplan Semmelweisstraat 46

Na voorafgaande publicatie in het Hengelo’s weekblad en de Staatscourant heeft het ontwerp bestemmingsplan Semmelweisstraat 46 van 6 juli 2011 tot en met 16 augustus 2011 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het ontwerp bestemmingsplan Semmelweisstraat 46 voorgelegd voor vooroverleg aan de provincie, het waterschap, gasunie en de VROM inspectie. Het cvervolg van de bestemmingsplanprocedure is vaststelling van het bestemmingsplan Schalkburgerstraat 25.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?