11G201476 - Vaststelling bestemmingsplan Boekeloseweg-Toermalijnstraat

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan Boekeloseweg – Toermalijnstraat gewijzigd vast te stellen.
Het plan maakt de aanleg van een centraal gelegen parkeervoorziening voor vrachtauto’s, de verbreding van de Boekeloseweg en het inpassen van TRM mogelijk.
Tijdens de ter inzage termijn zijn vier zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van TenneT TSO B.V. zijn twee 110 kV hoogspanningskabels opgenomen in de toelichting, regels en op de verbeelding van het bestemmingsplan. Ambtshalve zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.
Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?