11G201591 - Nota Armoedebeleid 2012-2015

Bij de evaluatie van het armoedebeleid gelden de algemene uitgangspunten zoals we die in de sociale visie hebben neergelegd voor ons sociale domein. Deze uitgangspunten zijn inzet op participatie en werk, eigen kracht en eigenwaarde. Op basis hiervan komen we tot een inhoudelijke bijstelling van ons beleid, dat ook een besparing oplevert.
Deze besparing plaatsen wij echter wel in het perspectief van de door het Rijk aangekondigde kortingen op de algemene uitkering gekoppeld aan dit domein. Deze korting loopt op tot het bedrag dat nu als besparing wordt gerealiseerd.
De nota armoedebeleid is bij collegebesluit van 13 september 2011 vrijgegeven voor inspraak. De adviezen die zij hebben gegeven zijn verwerkt. Derhalve ligt nu de nota Armoedebeleid 2012-2015 voor.

Na vaststelling door de Raad worden verschillende verordeningen aangepast en aan uw Raad aangeboden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?