11G201684 - Uitvoeringskrediet 1e fase sportgebied Hengelo

In november 2010 is de notitie “De toekomst van de Verbindingszone Enschede – Hengelo” afgerond. Deze notitie is opgesteld in samenwerking tussen de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo en gaat over de zone van stadion tot stadion. Deze notitie is als bijlage bij het collegebesluit van 12 juli 2011 gevoegd. In de notitie is voor Hengelo een aantal “op te pakken projecten in 2011” genoemd in de Verbindingszone. Eén van deze projecten valt binnen de door de raad vastgestelde nota van uitgangpunten Veldwijk Noord Plus, namelijk het in de nota van uitgangspunten zo genoemde  deelgebied “FBK Village”.  In de notitie “De toekomst van de Verbindingszone Enschede – Hengelo” is dit benoemd als “Entree en openbare ruimte kwalitatief verbeteren inclusief verbeterde ontsluiting Veldwijk Zuid – FBK Village”.

In bestuurlijk overleg heeft de provincie aangegeven dat op de korte termijn € 750.000,- beschikbaar is die tussen Hengelo en Enschede gelijkelijk verdeeld wordt. Deze subsidie maakt onderdeel uit van de provincie subsidiegelden “A1 zone” en moet in het najaar 2011 aangevraagd worden en dan kan per omgaande de beschikking afgegeven worden. Hengelo vraagt, in afstemming met Enschede, de bijdrage van € 375.000,- voor het project “Voorbereidingstraject 1e fase sportgebied Hengelo”. In dit project is een snel realiseerbaar plan gemaakt voor de eerste verbeteringen in de zichtbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Start van de uitvoering is zo mogelijk in 2011.

Aan de raad wordt nu voorgesteld de € 375.000,- te besteden aan onder andere de herinrichting van het voorterrein van de sporthal, FBK stadion en de overtollige tennisvelden aan de kant van de Kuipersdijk (indien overeenstemming met tennisclub), het opschonen van onderbegroeiing en het verbeteren van de herkenning van het stadion en trainingcomplex. Dit alles met als doel een eerste stap in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het sportgebied.

De opdrachtformulering voor de volgende fase (collegebesluit 2b van 12 juli 2011) wordt naar verwachting ambtelijk afgerond in december 2011. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?