11G201729 - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012

De schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen indienen om voorziening in het kader van de onderwijshuisvesting te realiseren. De aanvragen zijn verdeeld in de volgende categoriën: capaciteit, onderhoud, aanpassingen in het kader van wet- en regelgeving en aanpassingen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen. De aanvragen worden getoetst, met de individuele schoolbesturen besproken en uiteindelijk wordt in een gezamenlijk overleg (het zgn. OOGO) een concept programma en overzicht vastgesteld. De gehonoreerde voorzieningen (het programma) zijn bedoeld om een adequate huisvesting van de scholen te waarborgen, conform de wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten.

Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?