11G201857 - Nota Wijkeconomie Hengelo 2012-2015

Een groot deel van de economie van de stad vindt in de wijken plaats, de wijkeconomie. In Hengelo bevindt 70% van de bedrijfsvestigingen zich in de wijken. Naar verwachting wordt wijkeconomie steeds belangrijker. De wijk fungeert als broedplaats voor ondernemerschap. Bedrijven ontstaan in de wijk en groeien van daaruit verder. Wijkeconomie stimuleert daarmee de werkgelegenheid.
Wijkeconomie kent een ruimtelijke en een sociaaleconomische component. Met de Nota Wijkeconomie Hengelo 2012 - 2015 verbinden we deze en maken we inzichtelijk wat er allemaal gebeurt en waar nog meer aandacht aan besteed moet worden. De nota is bedoeld als visiedocument en geeft het kader aan waarbinnen we werken. Het geeft duidelijkheid welke richting we op willen met wijkeconomie.
De nota geeft antwoord op vragen zoals:
- Hoe kunnen we ondernemerschap in de wijken stimuleren en faciliteren?
- Welke activiteiten/vormen van bedrijvigheid kunnen we inpassen in de wijken?
- Welk toetsingskader is daar voor nodig?
- Met welke partners zoeken wij de samenwerking?
In de nota zijn een ambitie en doelen geformuleerd. Daarnaast bevat het een plan van aanpak met concrete acties om deze doelen te realiseren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?