11G201928 - 12e wijziging Beleidsbegroting 2011

De 12e wijziging van de Beleidsbegroting 2011 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2011, alsmede enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

In deze wijziging is ook verwerkt de opname van de exploitatiebegroting 2011 Warmtenet Hengelo. In eerste instantie zou besluitvorming hierover plaatsvinden samen met de vaststelling van het Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo. Nu de definitieve besluitvorming door de raad hierover eerst begin 2012 plaatsvindt is de vaststelling van de exploitatiebegroting 2011 in deze verzamelwijziging opgenomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?