417788 - Europese aanbesteding accountantsdiensten

In de afweging van argumenten voor het gezamenlijk aanbesteden pleit voor het gezamenlijk aanbesteden het belang van samen optrekken in Netwerkstadverband en samen met de Regio Twente en Losser en zo ook voldoende “volume” te kunnen maken als gemeenteraden gezamenlijk in het aanbestedingstraject. Daarnaast vindt de stuurgroep het van groot belang dat de ervaringen gedeeld kunnen worden (zowel ambtelijk als bestuurlijk).
Een gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor de accountant moet tevens leiden tot hogere kwaliteit en financiële voordelen. Het samen opstellen van de offerteaanvraag versterkt het opdrachtgeverschap van de gemeenteraden. Er kan dan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en kunde, maar ook van de ervaringen die in de afgelopen periode zijn opgedaan met de aanbestedingsprocedure en het contract.
De stuurgroep adviseert uw raad om in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsopdracht voor de gemeenten: Almelo, Borne, Hengelo, Losser, Oldenzaal en de Regio Twente voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?