445243 - Digitaliseringprogramma rond het raadswerk

De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid aan papieren stukken. Het merendeel van deze stukken is nu al digitaal beschikbaar en wordt al op de gemeentelijke website geplaatst. Gestreefd wordt naar een doorontwikkeling en optimalisering van het raadsinformatiesysteem als de informatiebron voor raadsleden en de burgers van Hengelo. In dit kader wordt voorgesteld een experiment te starten om papierloos te vergaderen. Het experiment moet informatie geven over de verdere digitalisering van het besluitvormingsproces en de te besparen kosten op papier. In bijlage 1 wordt de wijze van uitvoering beschreven. Sinds 1963 is de raadzaal in gebruik. De ophanden zijnde verbouwing van het stadhuis vormt een aangrijpingspunt om de technische voorzieningen tegen het licht te houden. Er is een programma van eisen opgesteld (zie bijlage) als hulpmiddel bij het herinrichten van de raadzaal. Tenslotte wordt ingezet op een audio-verslag van alle raad- en commissievergaderingen. 

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?