11G200208 - Nota Vrijetijdseconomie

De Nota Vrijetijdseconomie Hengelo 2011 – 2021 is gereed. Hengelo 2030, de Sociale Visie 2020 en het Coalitieakkoord bieden de kaders voor het vrijetijdsbeleid. Deze nota geeft de koers voor toeristisch/recreatief Hengelo voor de komende tien jaar aan. Het biedt een kader voor bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven en geeft aan welke acties moeten worden ondernomen om de gewenste visie te realiseren. Gezien de huidige context van bezuinigingen en ideeën over herontwerp, ligt de nadruk op het slim schakelen met de huidige middelen. In de Nota Vrijetijdseconomie zijn een missie, ambitie en concrete doelen geformuleerd. Zeven strategische lijnen geven aan hoe we deze kunnen bereiken. Verder is een plan van aanpak opgenomen met daarbij gewenste acties. Er zal in samenspraak met de betrokken partijen bekeken worden of en hoe deze gewenste acties kunnen worden uitgevoerd. Een concretisering van gewenste acties naar middelen, tijd en mensen wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?