430352 - Burgerdenktank 'Vernieuwen en bezuinigen; de ideeën'

In de raadsvergadering van 25 januari 2011 heeft de raad een motie aangenomen die oproept tot het instellen van een burgerdenktank binnen dit bezuinigingsproces. Deze burgerdenktank is gevormd uit leden van het internetpanel. Zij zijn gevraagd om bezuinigingsvoorstellen te formuleren. De uitkomsten van de denktank zijn gepresenteerd en toegelicht in een Trefpunt Hengelo van 23 juni jl.

De raad neemt met instemming kennis van het voorwoord dat de burgemeester in het rapport heeft opgenomen en deelt de daarin gekozen woorden van waardering voor de Burgerdenktank van harte.

De gezamenlijke inspanningen van raad en college hadden al geleid tot 42 zoekrichtingen die te vinden zijn in de Kadernota. De zoekrichtingen voor de fase Innoveren zijn in als volgt ingedeeld:

  • zoekrichtingen direct gekoppeld aan rijkskortingen en decentralisaties. Gethematiseerd naar AWBZ begeleiding en Jeugdzorg, Re-integratie en participatiebeleid, Bijstand en minimabeleid, ISV en GSB;
  • zoekrichtingen voor vernieuwing en bezuiniging. Gethematiseerd naar Economische Zaken, Aanpak in de wijken, Maatschappelijke ontwikkeling (waaronder Maatschappelijk Vastgoed), Ruimtelijke ontwikkeling en beheer, Brandweer, Bestuur en Middelen.

In dit raadsvoorstel is aangegeven op welke wijze de ideeën van de Burgerdenktank in de verdere bezuinigingsdiscussie een herkenbare plaats en een eigen afweging kunnen krijgen. De diversiteit, breedte en reikwijdte van de ideeën uit de denktank is groot. Wij stellen voor:

  • een aantal ideeën aan te merken als nieuwe zoekrichtingen;
  • een aantal ideeën mee te geven bij de eerder vastgestelde zoekrichtingen voor vernieuwen en bezuinigen;
  • een aantal ideeën mee te geven bij de opgave rond de bedrijfsvoering;
  • een idee (noaberschap) te beschouwen als ondersteuning van de Sociale Visie 2020.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?