Motie duurzaam aanbesteden conform bouwteam model

Gerelateerde links

Constaterende dat:

  • op 2 februari 2011 onder meer door de gemeente Hengelo het 'Convenant Vernieuwend Opdrachtgeverschap Twente is ondertekend;
  • dit convenant onder meer een nieuwe aanbestedingsinsteek bevat, inhoudende dat niet langer de prijs bij oplevering leidend is, maar de totale kosten (zijnde stichtingskosten en exploitatie- en beheer- en onderhoudskosten) over een langere periode, wat er voor moet zorgen dat bij bouwprojecten vanaf het begin wordt gekozen voor innovatieve systemen en materialen (duurzaam aanbesteden);
  • aanbesteden conform het tradionele model (strikte scheiding tussen ontwerpfase en uitvoeringsfase) bijna altijd leidt tot kostenverhogingen, omdat fouten en tekortkomingen in het bestek bij traditionele wijze van aanbesteden binnen de risicosfeer van de aannemer worden gebracht die zich hier vervolgens contractueel tegen gaat indekken door di risico's te verwerken in de prijs;
  • aanbesteden conform het bouwteam model - dat wil zeggen dat de uitvoerings- en kostendeskundigheid van aannemers (bouwers en installateurs) wordt ingebracht in de ontwerpfase waarbij tevens de voorwaarden worden gecreëerd - met andere woorden de ontwerpfase en de uitvoeringsfase worden geïntegreerd, kostenbesparen werkt;
  • de raad van de gemeente Hengelo in zijn vergadering van dinsdag 25 januari 2011 heeft besloten tot de bouw van een nieuw stadskantoor,

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?