11G200018 - Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Buren

De realisering van deelgebied De Veldkamp is inmiddels vergevorderd, maar de verkoop van de kavels blijft achter op de prognoses door een beperkte vraag uit de markt. Mede op grond van de Netwerkstad bedrijventerreinenvisie (2011) hebben partijen (gemeente Hengelo en gemeente Borne) daarom besloten om de deelgebieden De Kluft en ‘t Oldhof niet meer gezamenlijk in ontwikkeling te nemen.
Hieruit volgt dat de samenwerkingsovereenkomst Plan Buren uit 2005 moet worden herzien en reeds gemaakte kosten moeten worden verdeeld en afgeboekt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?