11G201863 - Huisvesting AC Bij de Toren

Hengelo is een sociale stad. De gemeente kiest er bewust voor om de zwaksten van de samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen en individuele begeleiding te bieden.
Maatschappelijke opvang – zoals bij AC Bij de Toren – speelt hierbij een belangrijke rol. Door de bouw van het nieuwe stadskantoor is nieuwe huisvesting voor deze organisatie noodzakelijk. De gemeente heeft samen met de partners een intensief proces doorlopen op zoek naar een geschikte locatie. Daarbij zijn verschillende vestigingsplaatsen in de Hengelose binnenstad onderzocht. Het voormalige pand van Mediant voldoet aan alle criteria. Zo ligt het pand in het centrum en niet in een intensieve woonbuurt. Woningbouwcorporatie Welbions is onlangs eigenaar geworden van het pand. Door in te stemmen met deze verhuizing heeft het college samen met de partners Welbions, Humanitas Onder Dak, Tactus, RIBW en Mediant een sociale oplossing gevonden, die bovendien goedkoper uitvalt dan het oorspronkelijke plan: nieuwbouw in Lange Wemen.
De gemeente Hengelo zet zich samen met Humanitas Onder Dak actief in om omwonenden, organisaties uit de nabije omgeving en andere betrokken partijen op een goede manier te informeren en vragen te beantwoorden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?