11G201865 - Maatschappelijke opvang, bemoeizorg/begeleiding en preventie

Al jaren subsidieert de gemeente Hengelo organisaties voor hun activiteiten op het terrein van Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingsbeleid.
Het college van B en W heeft besloten de beschikbare middelen anders in te zetten. De aanleiding daarvoor was dat er nieuwe subsidieaanvragen zijn gedaan, bestaande subsidieaanvragen zijn verhoogd en de beschikbare middelen niet mee zijn gegroeid.
Uitgangspunt de heroverweging zijn:
1. ruimte voor innovatie in de samenwerking van organisaties;
2. handhaven van het aanbod voor groepen die nergens anders terecht kunnen;
3. rekening houden met de effecten die keuzes kunnen hebben in de zorgstructuur;
4. voorzieningen en diensten voor jeugd zoveel mogelijk ontzien;
5. de WMO-middelen zo veel mogelijk inzetten waarvoor ze bedoeld zijn.
Voor de subsidies zijn drie nieuwe uitvoeringsregelingen opgezet. Voor die uitvoeringsregelingen willen we de financiële dekking nu structureel borgen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?