11G201923 - Voordracht (her)benoeming leden welstandscommissie

Gerelateerde links

Met ingang van 1 januari 2011 hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden in de welstandscommissie stedenband Twente, waarin Hengelo samenwerkt met de gemeenten Almelo, Borne en Enschede. Voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en het merendeel van de leden van de commissie per 1 januari 2012 geldt dat hun benoemingstermijn eindigt. Het Oversticht heeft in samenspraak met de gemeente Hengelo een transparante sollicitatieprocedure gevolgd. Zij heeft aan de hand van een vooraf samengesteld profiel, de nieuwe kandidaten voor de commissie geselecteerd. In de selectiecommissie heeft namens de samenwerkende gemeenten binnen de commissie stedenband mw. A. Lasscher, senior-projectleider bij de afdeling vergunningen van de gemeente Enschede, geparticipeerd.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?