11G202026 - Krediet uitvoering project Infra Weusthag 1e fase

Actie vanuit eerder besluit: beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van € 135.000,00 voor het uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp (VO) en het maken van een bestemmingsplan, september 2011.

Naar aanleiding van bovengenoemd besluit is een VO voor de totale infrastructuur opgesteld. Tijdens een presentatie over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen in het Weusthag aan het college op 20 september jl. is het VO toegelicht. Daarna is het VO op 26 september 2011 besproken met bewoners tijdens een informatiebijeenkomst. Het deel van de paden- en bekenstructuur dat past binnen het vigerende bestemmingsplan en dat op gemeentegrond ligt kan snel worden gerealiseerd. Dit deel is uitgewerkt tot een definitief DO. Om de provinciale subsidie veilig te stellen moeten de werkzaamheden worden gestart in het 1e kwartaal in 2012. Daarom wordt de uitvoering van het project in 2 fasen opgeknipt. Het DO 1e fase betreft de 1e fase van de aanleg van de wandelpaden en de natuurlijke herinrichting van beken. Met behulp van het uitvoeringskrediet zal het DO 1e fase worden verwerkt tot een bestek welke vervolgens wordt aanbesteed. Waarna de aanleg van paden en de natuurlijke herinrichting van beken voor de 1e fase wordt gestart.
 
Voor de uitvoering van het DO voor de 1e fase van de aanleg van wandelpaden en de natuurlijke herinrichting van beken is budget benodigd. Hiervoor kan dekking worden gevonden in de provinciale middelen in het kader van Investeren met Gemeenten Weusthag (IMG).

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?