11G202065 - Vaststellen bestemmingsplan Lange Wemen

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijze en het bestemmingsplan Lange Wemen vast te stellen. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Voorgesteld wordt om te verklaren dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?